Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 747
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
36058971: CELPO spol. s r.o.
36040762: Červená Skala, s.r.o.
36044946: Chiramex, s.r.o.
31582583: COMPAS,spol. s r.o.
36633623: Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
31574840: D-SERVIS, spol. s r.o.
37061381: Dagmar Bahledová
33299927: Dagmar Čatajová - DADEVA
44010478: Dagmar Fabiánková
44682247: Dagmar Halajová
43346481: Dagmar Juricová
44416491: Dana Augustová
33278881: Dana Říčná DAJANA-kožušnícky salón
43682961: Daniel Maľa
44395639: Danka Maťušová Poláková PEKÁREŇ U POLÁKA
14445077: Darina Kúdelová PEKÁREŇ
44180616: Daša Kováčová
36809292: DHN s.r.o.
36047376: DL INTERIER, s.r.o.
36624861: DONTRIŠ, s.r.o.