Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 747
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
44467346: Bc. Štefan Macko eŠeM - Šperk
36026093: BCA interiér, s.r.o.
36632856: BDM, s.r.o.
40676625: Beata Sujová
36057495: Becker Slovakia s. r. o.
36015474: BIOT, spol s r.o.
10990518: Bohuslav Belák
35193697: Boris Veselý - FINAL
31080758: Brachna Dušan Ing.
17900204: Brachna Ondrej - Opravy plynospotrebičov
41652614: Branislav Brachna
44720556: Branislav Filkus
37058878: Branislav Petrinec
41650433: Branislav Šimunkin
41942540: Branislav Tomašovič
44886489: Branislav Žabenský
44005903: Brokmal, spol. s r.o.
36040690: Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
36027421: CARD PRODUKT, s.r.o.
44627963: Čarovar s.r.o.