Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 747
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
43445373: Anna Holíková
41937953: Anna Hrabovská
37061984: Anna Jahňaková - LUKAS
10923101: Anna Kurajdová krajčírstvo
33286604: Anna Mazáneková
37056760: Anna Petrášová - HANNA
33298262: Anna Poliaková
41191145: Anna Šaková - ANSHA FASHION
33281921: Anna Šatarová - SAN PLUS
33285241: Anna Šimková
30448433: Anna Škodová krajčírstvo
43572391: Anna Tereňová
34620524: Anna Vajová
36039730: ANTON ANTOL, s.r.o.
36638943: APEL Zvolen s.r.o.
41655010: Barbora Balážová
31624758: BAREKO, spol. s r.o.
36018406: Bau & Ko, spol. s r.o.
37549987: Bc.Anna Bajnóciová - JÚLIA
40242871: Bc. Danka Bednárová - ŠTÚDIO MANDALA